Logopediepraktijk van A tot ZLogopediepraktijk van A tot ZLogopediepraktijk van A tot ZLogopediepraktijk van A tot ZLogopediepraktijk van A tot Z

Wetten en regels

Beroepscode
In het onderstaande document staan de regels beschreven die door verschillende wetten aan een logopedist worden gesteld. Het gaat om de volgende wetten:
1. Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
2. Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)
3. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
4. Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkz)
5. Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG)
6. Zorgverzekeringswet (Zvw)

Hier vindt u het document dat deze wetten beschrijft.

Privacy-beleid
Logopediepraktijk van A tot Z een 'privacy policy'. Voor de volledige 'privacy policy' klik hier.

Patiënten klachtrecht
Indien er sprake is van een klacht over het handelen van de logopedist, bespreek dit dan in eerste instantie met de logopedist. Indien de klacht niet wordt opgelost binnen een acceptabele termijn, dan kunt u het klachtenloket paramedici inschakelen. Op www.klachtenloketparamedici.nl vindt u meer informatie.