Logopediepraktijk van A tot ZLogopediepraktijk van A tot ZLogopediepraktijk van A tot ZLogopediepraktijk van A tot ZLogopediepraktijk van A tot Z

Wat is logopedie?

Logopedie houdt zich bezig met communicatie in de breedste zin van het woord. Een logopedist kan helpen als er problemen ontstaan op het gebied van spraak, taal, adem en stem, gehoor, afwijkende mondgewoonten, lees- en spellingsproblemen / dyslexie. Hierna volgen een aantal voorbeelden wanneer logopedie kan worden ingezet:

Problemen met de spraak:

 • klanken niet goed uit kunnen spreken, vertraagde spraakontwikkeling
 • binnensmonds, te snel of onduidelijk spreken
 • lispelen
 • nasaliteitsstoornissen, zoals bij een gehemeltespleet, (schisis)
 • stotteren
 • neurologische spraakstoornis, bijvoorbeeld problemen met spreken als gevolg van een herseninfarct of ziekte

Problemen met de taal:

 • anderen niet goed kunnen begrijpen
 • te weinig woorden kennen
 • de zinnen zijn te kort
 • de zinnen zijn niet juist wat betreft woordvolgorde

Problemen met adem en stem:

 • spreken is vermoeiend doordat de adem niet goed wordt verdeeld
 • snel hees of schor worden van het spreken
 • hyperventilatie
 • problemen met de stem na een operatie of ziekte

problemen met het gehoor:

 • problemen met het onderscheiden van klanken, auditieve verwerkingsproblemen

Problemen met de mondgewoonten:

 • duim- of vingerzuigen
 • mondademen of open mondgedrag
 • slikken met de tong tussen de tanden (hiervoor zetten wij OroMyofunctionele Therapie (OMFT) in).

Problemen met lezen en spellen / dyslexie:

Wanneer er een vermoeden is dat uw kind dyslexie heeft, kan er een dyslexiescreening worden uitgevoerd. De logopedist is er niet om de diagnose dyslexie te stellen, dat is het werkgebied van een orthopedagoog. De logopedist kan vooronderzoek doen bij twijfels rond de lees- en spellingsontwikkeling en gerelateerde spraak-, taal- en auditieve functies trainen. Wanneer uw kind lees- en spellingsproblemen heeft, dan wordt uit onderzoek duidelijk waar wij aan kunnen werken. Ligt de oorzaak in onvoldoende taalmogelijkheden van het kind dan bieden wij reguliere taaltherapie en auditieve oefeningen. Dit wordt vergoed door de zorgverzekering. Indien er geen sprake is van onderliggende taalproblematiek dan zijn de kosten van de begeleiding voor eigen rekening.
  
Bovenstaande lijst met voorbeelden is niet uitputtend. Logopedie is er zowel voor kinderen als volwassenen. Wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen, neemt u dan contact met ons op.